Ο καθηγητης Malcolm MacDonald για τη μητρα Ansoff

Posted by Unknown on Σάββατο, Νοεμβρίου 02, 2013 with No comments

Το διάγραμμα του Ansoff, ή μήτρα Ansoff, είναι ένα σημαντικό εργαλείο του Στρατηγικού Marketing που βοηθά στην επιλογή στρατηγικών ανάπτυξης σε σχέση με την αγορά και τα προϊόντα της εταιρείας.

Οι προσπάθειες μιας εταιρείας να αναπτυχθεί εξαρτώνται από το αν παρέχει νέα ή υπάρχοντα αγαθά και υπηρεσίες σε νέες ή υπάρχουσες αγορές. Το αποτέλεσμα της μήτρας είναι μια σειρά αναπτυξιακών στρατηγικών που δίνουν την κατεύθυνση της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Στο video που ακολουθεί ο καθηγητής Malcolm MacDonald αναλύει τα στοιχεία της μήτρας καθώς και τον τρόπο παραγωγής των στοιχείων.
Δημήτρης Τιμοθεάτος
Categories: ,