Αρχή Άνδρα Δείκνυσι!

Posted by Δημήτρης Τιμοθεάτος on Τετάρτη, Μαΐου 13, 2015 with 1 comment

Τι εννοούσε ο Έλληνας σοφός Βίας ο Πριηνεύςμε αυτή του την φράση; μία φράση που στις μέρες μας παίρνει ολοένα και μεγαλύτερη αξία σηματοδοτώντας όχι μόνο την σοφία των αρχαίων ημών προγόνων αλλά και την κενότητα που επικρατεί σήμερα.
Αρχή Άνδρα Δείκνυσι.  Σε ελεύθερη απόδοση στη σύγχρονη ελληνική  "η  ποιότητα του ανδρός φαίνεται όταν του δοθεί εξουσία". 
Προφανώς ο μεγάλος σοφός της αρχαιότητας δεν εννοούσε τον άνδρα με τη φράση του αυτή αλλά τον άνθρωπο γενικά. Σε τρεις μόνο λέξεις, στα αρχαία ελληνικά, συμπύκνωσε  ένα τεράστιο θέμα αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία της ακεραιότητας, της ηθικής και των αξιών στη διοίκηση.

Μέσα από τις σελίδες αυτού του blog  έχουμε αναφερθεί αρκετές, αν όχι πολλές, φορές στα χαρακτηριστικά του Ηγέτη και στα δομικά στοιχεία της Ηγεσίας.
Πάμπολλες αναφορές υπάρχουν τόσο βιβλιογραφικά όσο και ηλεκτρονικά από έγκριτους και αναγνωρισμένους πολίτες αυτού του κόσμου.

Το θέμα έχει απασχολήσει όχι μόνο φιλοσόφους της Αρχαίας Ελλάδας - και άλλων πολιτισμών- αλλά και νεότερους, σύγχρονους, ερευνητές.

Στο post αυτό δεν θα προχωρήσω σε καμία αναφορά σε αυτές τις πηγές. Αντίθετα θα προσπαθήσω να αποδώσω μέσω του γραπτού λόγου την προσωπική μου άποψη για το θέμα αυτό. Χωρίς βαρύγδουπες έννοιες, ορισμούς και παραπομπές.

Είναι γνωστό σε όλους το μεγαλύτερο μειονέκτημα του ανθρώπινου είδους, του είδους μας! και αυτό δεν είναι άλλο από τα κατώτερα ένστικτα που έχουμε όλοι, ανεξαιρέτως! και ως εκ του θαύματος αυτά τα κατώτερα ένστικτα ανάγονται σε ανώτερα συναισθήματα οδηγώντας μας σε υπερφίαλες δηλώσεις, αρχικά εσωτερικά, που δημιουργούν ένα αίσθημα ανωτερότητας. Αυτό με τη σειρά του αναμένει τον κατάλληλο χρόνο να εκδηλωθεί καθώς όπως ανέφερα η ζύμωση γίνεται αρχικά εσωτερικά. Και όσο μεγαλύτερος ο χρόνος της ζύμωσης τόσο δυνατότερο το αίσθημα αυτό!

Τι γίνεται λοιπόν; κατά την εκδήλωση του αισθήματος ανωτερότητας, η οποία συμβαίνει όταν οι φέροντες αυτό αναλαμβάνουν εξουσία, εκδηλώνεται και η πραγματική εικόνα τους. Φανερώνεται ο χαρακτήρας του ατόμου! και ξέρετε η αλαζονεία είναι σε υπέρτατο βαθμό πλέον, σε βαθμό που οι φέροντες και εκδηλώσαντες το αίσθημα αυτό δεν αντιλαμβάνονται ότι μεταβαίνουν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση!

Δυσχερή θέση! για ποιον; ίσως αναρωτηθεί μειδιάζοντας κάποιος. Προφανώς για τον ίδιο! καθώς  όπως ανέφερα παραπάνω τα κατώτερα ένστικτά υπάρχουν σε όλους μας. Ως εκ τούτου αυτό που δεν απαιτείται να γίνεται είναι η πρόκληση των ενστίκτων αυτών. Αντίθετα χρειάζεται η χαλιναγώγησή τους. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει, κατά την προσωπική μου άποψη,  ο φέρων την εξουσία να έχει φροντίσει πρωτίστως να χαλιναγωγήσει τα δικά του ένστικτά. Να αποφύγει τις εσωτερικές υπερφίαλες δηλώσεις και να εργάζεται στο χτίσιμο του δικού του χαρακτήρα με δομικά στοιχεία την Ακεραιότητα, το Σεβασμό στη Μοναδικότητα, την Ειλικρίνεια και τέλος στην Αξιοκρατία.

Με λίγα λόγια θα πρέπει αυτός που αναλαμβάνει εξουσία να δουλεύει πάνω στην απόκτηση παιδείας. Αλλά ουσιαστικής παιδείας και σε καμία περίπτωση επιφανειακής. Τότε και μόνο τότε θα αποκτήσει δύναμη χαρακτήρα και μαζί με αυτήν τον σεβασμό των συνεργατών του. 

Τι θα συμβεί τότε; την απάντηση σε αυτό το ερώτημα την αφήνω σε εσάς! εγώ θα περιοριστώ σε τούτο:

Μπορεί ο οποιοσδήποτε να κερδίσει εξουσία με οποιονδήποτε τρόπο. Χωρίς όμως Χαρακτήρα δεν θα κερδίσει τον Σεβασμό! 


Δημήτρης Τιμοθεάτος 


* Η φράση αποδίδεται τόσο στον Βία τον Πριηνεύς, έναν εκ των 7 σοφών της αρχαιότητας, όσο και στον Πιττακό τον Μυτιληναίο Έλληνα στρατηγό και πολιτικό και επίσης  εκ των 7 σοφών της αρχαιότητας.