Στρατηγική για Στρατηγικούς Πελάτες- Coming Soon!

Posted by Δημήτρης Τιμοθεάτος on Παρασκευή, Απριλίου 17, 2015 with No comments
Η έννοια της Στρατηγικής ακούγεται ολοένα και περισσότερο στις μέρες μας. Στρατηγική διαπραγμάτευσης, Στρατηγική Marketing, Εταιρική Στρατηγική, Στρατηγική Επικοινωνίας... και ο κατάλογος ολοένα και μεγαλώνει!

Αναμφισβήτητα η ύπαρξη Στρατηγικής είναι καθοριστικής σημασίας για όλους τους οικονομικούς οργανισμούς, κερδοσκοπικούς και ΜΗ. Και ως καθοριστικής σημασίας χαρακτηριστικό o σχεδιασμός  και υλοποίηση είναι ιδιαίτερα επίπονη αλλά και πολύπλοκη διαδικασία.
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους Στρατηγικούς Πελάτες η διαδικασία υλοποίησης της είναι εξαιρετικά υψηλής σημασίας καθώς, σε μεγάλο βαθμό, θα κριθεί η επιτυχία της Κεντρικής Εταιρικής Στρατηγικής. 

Το σεμινάριο, στο πλαίσιο αυτό, δεν απευθύνεται σε Key Account Managers. Απευθύνεται σε Διαχειριστές Στρατηγικών Πελατών. Σε Διαχειριστές που είναι εν  ενεργεία και εν δυνάμει «Στρατηγοί»! 
Coming Soon! Stay Tuned!