Χρωματολογία Marketing

Posted by Δημήτρης Τιμοθεάτος on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 17, 2015 with No comments
Τα χρώματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στη ζωή μας όσο και στην ψυχολογία του ατόμου.  Σε business επίπεδο τα χρώματα παίζουν συχνά καθοριστικό ρόλο και απασχολούν ιδιαίτερα τους επαγγελματίες της διαφήμισης αλλά και του Marketing γενικότερα.

Το Infographic που ακολουθεί μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό οδηγό και ένα χρήσιμο εργαλείο.