Έρευνες Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος - Απρίλιος 2015

Posted by Unknown on Τετάρτη, Ιουνίου 17, 2015 with No comments

Οι Έρευνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων και αποτελούν σημαντικούς συμμάχους στην εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων.

Στις έρευνες που ακολουθούν μπορείτε να αντλήσετε σημαντικά στοιχεία σχετικά με:
  • Εκτίμηση / πρόβλεψη οικονομικής κατάστασης νοικοκυριού, τους τελευταίους / προσεχείς 12 μήνες 
  • Εκτίμηση / πρόβλεψη γενικής οικονομικής κατάστασης χώρας τους τελευταίους / προσεχείς 12 μήνες 
  • Εκτίμηση / πρόβλεψη επιπέδου τιμών, τους τελευταίους / προσεχείς 12 μήνες 
  • Πρόβλεψη επιπέδου ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες 
  • Εκτίμηση τρεχουσών κυρίων αγορών αγαθών διαρκείας και πρόθεση αγοράς τους επόμενους 12 μήνες 
  • Τρέχον επίπεδο αποταμίευσης και πρόθεση αποταμίευσης τους προσεχείς 12 μήνες 
  • Δυνατότητα αποταμίευσης 
  • Πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου ή κατοικίας τους προσεχείς 12 μήνες 
  • Πρόθεση αγοράς κατοικίας τους προσεχείς 12 μήνες 
  • Πρόθεση καταβολής δαπανών για βελτίωση της κατοικίας τους προσεχείς 12 μήνες

Πρόσβαση στις έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2015. 

Για πρόσβαση στα κείμενα των ερευνών καταναλωτικής εμπιστοσύνης κάντε κλικ στις εικόνες που ακολουθούν. 

Πηγή: ΙΟΒΕ