Οι πεντε ερωτησεις του Peter Drucker!

Posted by Unknown on Παρασκευή, Οκτωβρίου 04, 2013 with No comments
Ιδού τα πέντε ερωτήματα που κάθε οργανισμός πρέπει να απαντά κατά το ξεκίνημα του σχεδιασμού του. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θε πέπει να δίνονται από ομάδα στελεχών  αντικειμενικά και με χρήση μετρήσιμων στοιχειών.
Ιδανικά τα αποτελέσματα θα πρέπει να γίνονται cross με τα αποτελέσματα των απαντήσεων στις ίδιες ερωτήσεις για τους βασικούς ανταγωνιστές του οργανισμού.